Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home
Novinky - Novinky

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezkletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým uchazečům začíná studium 3. 9. 2018.

 
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora