Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home
 • O gymnáziu
  • Jsme gymnázium se všeobecným zaměřením.
  • Nabízíme čtyřleté (79-41-K/41)  a osmileté (79-41-K/81) denní studium pro absolventy 9. a 5. ročníků ZŠ.
  • Naším zřizovatelem je HMP.
  • Od r. 1993 existujeme jako samostatná organizace.
  • Gymnázium sídlí v klidném prostředí (viz mapa).
  • Studenti mohou očekávat náročné a kvalitní studium ve vlídné atmosféře.
  • V dolní části našich webových stránek naleznete základní DOKUMENTY.
 • Přijímací zkoušky

  Každým rokem otevíráme dvě nové třídy osmiletého studia (79-41-K/81) pro 60 žáků a jednu třídu čtyřletého studia (79-41-K/41) pro 30 žáků.

  Přijímací řízení do osmiletého studia je složeno z prospěchu za 2. pol. čtvrtého ročníku ZŠ a za 1. pol. pátého ročníku ZŠ, z písemných testů jednotné zkoušky, které se konají z českého jazyka a matematiky (společné pro všechna osmiletá gymnázia) a ze školního kombinovaného písemného testu (všeobecný přehled + anglický jazyk).

  Přijímací řízení do čtyřletého studia je složeno z prospěchu za 2. pol. osmého ročníku ZŠ a za 1. pol. devátého ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prospěch bude tvořit až 1/3 z celkového počtu bodů!) a z písemných testů jednotné zkoušky, které se konají z českého jazyka a matematiky (společné pro všechny střední školy). Vlastní školní písemný test se nekoná.

  Přihlášky je možné si vyzvednout na ZŠ, zakoupit v SEVTu nebo stáhnout z internetu. Na přihlášku pro oba typy studia nevyžadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Vyplněné přihlášky (nutný podpis ředitele ZŠ či úředně ověřené kopie vysvědčení ze ZŠ nebo z víceletého gymnázia) na osmileté i čtyřleté studium je nutno odevzdat do 1.3.2018.

  Podrobné informace o přijímacím řízení budou v souladu se zákonem uveřejněny nejpozději v průběhu ledna 2018 na webu školy a v budově školy.

  Přejeme všem hodně úspěchů v přijímacím řízení!

 • Maturitní zkoušky

   

  Oficiální stránky nové maturitní zkoušky: http://www.novamaturita.cz

   

  V našich luzích a Hájích (a Opatovech) není maturita povinná. Přesto se k ní většina našich studentů zcela dobrovolně přihlásí. Ospravedlňují to tvrzením, že její úspěšné složení je nutnou podmínkou přijetí ke studiu na vysokých školách.

 • Jídelna
 • Studentský senát

  Studentský senát působí na naší škole od školního roku 2013/14. Založen byl pro podporu studenstva, pořádání akcí, jako například Beachvolejbalového turnaje, Opatovského festivalu, Fotbalového a Basketbalového turnaje, a zpříjemňování prostředí na škole. Senát je také členem ČSÚ, která sdružuje a pořádá aktivity pro studenty středních škol.

  Tričko GO (Senát)


 • KPGO
 • Úspěchy
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora