Pondělí  20. ledna 2020

Besedy s informacemi o přijímacích zkouškách a studiu na naší škole.

  1. termín - 17.30 hodin
  2. termín - 18.15 hodin

Po besedě (případně před besedou) je možná prohlídka školy.

Provázet budou též studenti naší školy.

příloha dod2020.pdf