V sekci Přijímací zkoušky naleznete základní informace k přijímacím zkouškám v roce 2020 pro