Při vstupu do budovy školy je nutné odevzdat vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, návštěvy a pod.). Bez tohoto prohlášení nebude umožněn vstup do budovy.

Pozor!

Uchazeči přijímacího řízení, kteří neodevzdají při vstupu do budovy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, nebudou vpuštěni do budovy školy a tudíž nebudou moci vykonat přijímací zkoušku v řádném termínu. V tomto případě záleží na řediteli školy, zda povolí uchazeči náhradní termín přijímací zkoušky.

pdf čestné prohlášení.pdf

RNDr. Jan Peřina, ředitel školy