pro třídy 8.E, 8.F a 4.X jsou obědy odhlášeny od 24/4 2017

pro třídu 4.oš jsou obědy odhlášeny od 1/5 2017

platby trvalým příkazem: ukončete u banky trvalý příkaz

vyúčtování stravného: konec měsíce června

platby inkasem u ČS: po vyúčtování bude inkaso zrušeno

vyúčtování stravného : 14.7.2017

Pokud si budete přát vyúčtování dříve - možno zažádat osobně u pí Musilové

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři