Od září 2018 dochází ke změně variabilního symbolu u plateb stravného. Jako nový VS zadávejte "uživatelské jméno" - 7místné číslo k internetovým přihláškám. Novým žákům bude přiděleno po zapsání do programu.
Netýká se plateb inkasem u ČS.

Musilová

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři