V důsledku počítačového zpracování plateb je nutné, aby všichni žáci platili stravné z bankovních účtů. Viz bod a) a b) /

 

 

První platba: zálohy – jistiny (dle věku dítěte) se platí nejpozději první týden v měsíci září.

Záloha – jistina se platí na účet u KB. ( bod b.))

Pouze 1. ročníky platí zálohu – jistinu. Ostatní třídy – obědy na měsíc září.

Ze zálohy – jistiny se platí poslední měsíc šk. roku – červen.

 

Platby na další měsíce:

Stravné musí být zaplaceno vždy do posledního dne v měsíci, v opačném případě nebudou žáku v novém měsíci obědy vydány.

 

Koncem měsíce června a začátkem července děláme vyúčtování stravného a vzniklé přeplatky vracíme na účet, ze kterého přicházely.

 

Obědy pro žáky jsou vždy od 1.dne v měsíce září (pokud žák nebude docházet – prosíme telefonicky nebo emailem odhlásit.)

 

 1. zájemci o platbu sporožirovým účtem u České spořitelny: Po zaplacení zálohy (záloha je z důvodu platby obědů zpětně za uplynulý měsíc) Platba u KB. během měsíce září nahlásí žáci prvních ročníků hospodářce ŠJ, kdo bude platit obědy ze sporožirových účtů u České spořitelny. Obdrží tiskopis na inkasní platbu (každý žák dostane číslo variabilního symbolu), který vyplní a vyřídí ve spořitelně. Tento tiskopis, opatřený razítkem spořitelny, nutno vrátit do ŠJ.

  Při zadávání internetovým bankovnictvím – vytisknout místo tiskopisu.

  Stravné placené sporožirem se platí zpětně každého 14. v měsíci. V tuto dobu je třeba mít na účtu dostatečné krytí, aby mohla být platba provedena. Zavedené sporožiro platí po celou dobu školní docházky.

  Č.účtu: 100247721/0800,

  VS: každý rok zadávána nová řada pro nastupující žáky

  Zde je strhávaná částka za obědy, které nebyly odhlášeny.

  Roční vyúčtování je 14/7.

 2. zájemci o platbu z bankovních účtů: zadají si trvalý příkaz na stálou částku . (23dnů v měsíci x sazba jednoho oběda). Č. účtu: 6589500207/0100,

  VS = sedmimístný kód a splatnost vždy k 20. každého měsíce na příští měsíc.

  Částka je dle věku dítěte.

  Pokud na období prázdnin bude trvalý příkaz přerušen, je třeba jej obnovit s první

  splátkou v měsíci srpnu – na září dalšího šk.roku – složenky již nebudou předávány.

 3. platby složenkou nebo jednorázovým příkazem: č.účtu: 6589500207/0100,

  VS: sedmimístný kód, platba vždy na měsíc dopředu – v srpnu na měsíc září.

  Částka dle počtu dní v měsíci, kdy se bude student stravovat.

  Složenky na platbu již nebudou předávány.

Čip bude možno zakoupit během září u hospodářky šk.jídelny za 130,-Kč (prosíme nosit hotovost přesně), do té doby si budou žáci vyzvedávat „žolíky“ pro vyzvednutí oběda /lze i při zapomenutí čipu/.

Čip používá žák po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba koupit nový.

Každý strávník se při výdeji oběda prokazuje přiložením čipu ke čtečce. Čip slouží i pro odhlašování a výběr jídel na objednávkovém počítači.

V naší školní jídelně podáváme dětem 3 druhy jídel, z toho dvě teplé a jedno zeleninové. Jedná se o několik druhů syrové zeleniny obměňované podle sortimentu na trhu,

doplněné pomazánkou a chlebem. K tomu patří ostatní součást oběda, tj. polévka,

nápoj, popř. moučník nebo ovoce. Výběr jídel se provádí na objednávkovém počítači, který

je umístěn u vchodu do jídelny a to týden kupředu. Dále je zde možné odhlašovat obědy

a to minimálně den kupředu.

Dále je možné odhlašovat obědy (minimálně 2 dni kupředu) a provádět výběr jídel

(minimálně týden kupředu) na internetu. Adresa: objednavky.jidelna.cz. Před adresu

nedávejte www. Je třeba znát uživatelské jméno a heslo , které vám na požádání vytiskne hospodářka ŠJ.

Odhlášení oběda na stávající den – do 08.00hod.telefonicky nebo emailem.

 

Výše stravného: Při stanovení ceny oběda rozhoduje věk strávníka. Do věkových skupin

jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

 

Věkové skupiny jsou stanoveny takto: ZÁLOHA:

 

I. stupeň 7-10 let cena oběda 28,- Kč 644,- Kč

II. stupeň 11-14 let „ „ 30,- Kč 690,- Kč

III. stupeň 15 a více let „ „ 32,- Kč 736,- Kč

Věkem studenta se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (období školního roku se počítá od 1.9. do 31.8.)

 

Je nutné si uvědomit, že výdejní terminál nevydá oběd tomu, kdo nemá každého 1. v měsíci připsanou platbu v počítači, což se stane za dva až tři dny po dni, kdy byla platba provedena.

Proto je třeba stravné zaplatit s patřičným předstihem. Tím se strávník vyvaruje problémům s výdejem stravy.

Připomínky, náměty a dotazy k provozu u vedoucí ŠJ pí. Klímové osobně, nebo telefonicky na č. 272 91 75 56. Dotazy ohledně platby stravného pí. Musilová.

 

Vedoucí šk. jídelny:  Zdenka Klímová

Hospodářka:  Miloslava Musilová

Vedoucí kuchařka:  Jolana Svobodová

 

Emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Telefon: 272 91 75 56 , 778 488 163

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři