Vážení žáci, došlo ke zveřejnění návrhů volitelných předmětů pro školní rok 2017-18 pro třídy L,M,Y,T,U,Z.

 

SEZNAM – POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JEDNOLETÉ (2 HODINOVÉ) – tř.8.L,M-4.Y

 1. Chemický seminář-cvičení – CheS
 2. Anglický seminář – English language skills EXTENSION - AjSE
 3. Matematický seminář - MaS
 4. Německý seminář - NjS
 5. Dějepisný seminář - DS
 6. Literární seminář - LiS
 7. IVT – seminář - IVTS
 8. Zeměpisný seminář - ZeS
 9. Deskriptivní geometrie seminář - DGS
 10. Francouzský seminář - FrjS
 11. Molekulární biologie a genetika - Bi/Ge
 12. OSZ seminář - OSZS
 13. Fyzikální seminář - FyS

SEZNAM – POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JEDNOLETÉ (3 HODINOVÉ) – tř.8.L,M-4.Y

 1. Seminář z biologie - SB
 2. Seminář z chemie - SCh
 3. Seminář z matematiky – SM
 4. Seminář-český jazyk a literatura - SČL
 5. Seminář z OSZ – SOSZ
 6. Seminář z Anglického jazyka-reálie a literatura ČR a angl. hovořících zemí - SAR
 7. Seminář z dějepisu - SD
 8. Seminář z IVT - SIVT
 9. Seminář z fyziky - SF
 10. Seminář z německého jazyka - SNj (8.L, 8.M)
 11. Seminář ze zeměpisu - SZ
 12. Seminář z francouzského jazyka – SFrj (8.M, 4.Y)

SEZNAM – POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY DVOULETÉ – tř.7.T,U-3.Z

 1. Praktická cvičení z biologie - BiCv
 2. FCE příprava – AJ - AFCE
 3. Dějiny umění a literatura- DUL
 4. Hospodářské dějiny - HD
 5. Fyzika - FyVP
 6. Matematika - MaVP
 7. Konverzace v německém jazyce – NjK
 8. Moderní dějiny – významné osobnosti – MDO
 9. Praktická cvičení z chemie – CheCv
 10. IVT prohlubující – IVT
 11. Francouzský jazyk-příprava na DELF-FDELF
 12. OSZ – Ekonomicko-právní seminář – EkPr
 13. OSZ – Psychologie a sociologie – PsSo
 14. Dějiny umění - DU
 15. Základy 3. cizího jazyka
  • německý jazyk - CJN
  • francouzský jazyk – CJF
  • ruský jazyk – CJR
  • španělský jazyk – CJŠ
  • italský jazyk - CJI
 16. Deskriptivní geometrie - DG
 17. Kartografie a statistické metody v geografii – KSG
 18. Svět a média – SvMe
 19. Latina - La

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři