Z důvodu ukončení tříletého funkčního období členů školské rady Gymnázia Opatov se budou konat (v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a na základě změn provedených dle zákona č. 49/2009 Sb. v souladu  s Usnesením RHMP číslo 0330 ze dne 22.3.2005) dne 21. března  2018  nové volby.

Složení školské rady

  1. Dva členy školské rady jmenuje Rada hlavního města Prahy.
  2. Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům (z kandidátů zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků studentů).
  3. Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům (z kandidátů pedagogických pracovníků školy).

Přípravný výbor voleb členů do školské rady

Předseda  přípravného výboru : Mgr. Petr Vondrlík -  zástupce ředitele školy

Členové přípravného výboru : Mgr. Stanislav Urbanec, Mgr. Radomír Novák

Organizační harmonogram voleb

  1. Podávání návrhů na kandidáty do školské rady GOdo 20.2.2018 -  k předsedovi přípravného výboru - Mgr.Petru Vondrlíkovi
    1. kandidatura  zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů se podává písemně k Mgr.Petru Vondrlíkovi  (základní osobní údaje, zaměstnání, krátký životopis), možno předat osobně nebo poštou
    2. kandidatura pedagogických pracovníků školy zapsáním na vyvěšeném seznamu ve sborovně školy
  2. Kandidáti do školské rady budou zveřejněni na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole - 22.2.2018 .
  3. Volby do školské rady Gymnázia Opatov - 21.3.2018 v budově školy - 7.30 - 18.00 hodin

V Praze dne 15.1.2018

Předseda přípravného výboru voleb, Mgr.Petr Vondrlík

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři