Ředitel Gymnázia Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 vydává následující informaci o podobě maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019.

 

Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  a maturitní vyhláška č. 214/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky 311/2016 Sb.

Žák se ke zkoušce musí přihlásit. Upozorňujeme, že posledním termínem podání přihlášky k jarnímu termínu maturit je 1.12.2018. Po tomto termínu již není možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky.

Model maturitní zkoušky v roce 2019

Druh zkoušky

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

I. Společná

(státem zadávaná)

část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky :

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk nebo matematika

maximálně 2 nepovinné zkoušky

z nabídky :

cizí jazyk, matematika

 

II. Profilová

(školou zadávaná)

část maturitní zkoušky

3 povinné zkoušky

- stanoví ředitel školy

   (viz dále v textu)

maximálně 2 nepovinné zkoušky

- nabídku stanoví ředitel

   (viz dále v textu)

 

 

 

Popis zkoušek společné (státní) části v roce 2019

Úroveň obtížnosti

Povinné i nepovinné zkoušky společné (státní) části budou připraveny v jedné úrovni obtížnosti – základní (dle katalogů požadavků).

Forma zkoušky

  1. Zkoušky z matematiky ve společné části maturity mají podobu didaktického testu.
  2. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka mají vždy charakter komplexní zkoušky.

Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek :

  1. didaktický test (u zkoušky z cizích jazyků dva subtesty - čtení a poslech)
  2. písemná práce
  3. dílčí ústní zkouška

 

Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí složky.  V případě, že u komplexní zkoušky neuspěje, opakuje při opravné zkoušce jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.

Cizím jazykem se rozumí takový cizí jazyk, který je vyučován na škole (tedy anglický, německý, francouzský). Není důležité, zda žák tento předmět na škole navštěvoval, ale zda je schopen zkoušku z tohoto jazyka zvládnout.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Dílčí ústní zkouška z českého jazyka a literatury vychází ze školního seznamu literárních děl :

každá škola si připravuje vlastní (viz www.gymnazium-opatov.cz).

 

Popis profilové části maturitní zkoušky (školní část maturitní zkoušky) v roce 2019

Studenti Gymnázia Opatov budou v roce 2019 v profilové části maturitní zkoušky maturovat

povinně z 3 předmětů podle vlastní volby.

Vybírají z následující nabídky předmětů :

český jazyk a literatura, cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština), matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, občanský a společenskovědní základ, informatika a výpočetní technika

Témata jednotlivých předmětů profilové části maturitní zkoušky budou zveřejněna na nástěnce v budově školy (pavilon B).

Pokud student Gymnázia Opatov nebude maturovat ve společné části zkoušky (zadávaná státem) z cizího jazyka, musí v profilové (školní) části maturitní zkoušky povinně složit zkoušku z jednoho cizího jazyka. To znamená, že ve školní části zkoušky bude z uvedené nabídky volit pouze 2 další předměty.

Žák si volí pouze takový předmět, který se učil minimálně dvě hodiny týdně po dobu dvou let.

Nepovinně mohou studenti Gymnázia Opatov maturovat maximálně z 2 předmětů z výše uvedené nabídky.

 

Forma profilové maturitní zkoušky je ředitelem školy stanovena takto :

český jazyk a literatura

ústní zkouška

cizí jazyk

ústní zkouška

matematika

ústní zkouška

fyzika

ústní zkouška

chemie

ústní zkouška

biologie

ústní zkouška

zeměpis

ústní zkouška

dějepis

ústní zkouška

občanský a společenskovědní základ

ústní zkouška

informatika a výpočetní technika

ústní zkouška

 

 

Žák může požádat o nahrazení jedné jazykové profilové zkoušky výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona (další informace obsahuje prováděcí maturitní vyhláška č. 214/2015 Sb. v § 19a), a to do 31.3.2019. K žádosti je nutné přiložit vždy doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Žák musí uspět ve všech testovaných jazykových dovednostech.

Seznam zkoušek, které ředitel školy určil pro rok 2019, následuje v příloze č.1.

 

 

 

 

      

 

 

  1. září 2018                                                      RNDr. Jan Peřina

                                                                                                   ředitel Gymnázia Opatov     

 

Příloha č.1

 

Seznam zkoušek uznávaných na Gymnáziu Opatov ve školním roce 2018/19

 

ANGLICKÝ JAZYK

Úroveň dle

SERR/CEF

Název zkoušky

Instituce zajišťující

organizaci zkoušek

B2

Státní jazyková zkouška základní

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

C1

Státní jazyková zkouška všeobecná

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

C2

Státní jazyková zkouška speciální

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

B2

FCE for Schools-Cambridge English: First for Schools

Akreditovaná zkoušková

centra

B2

FCE-Cambridge English: First

Akreditovaná zkoušková

centra

B2

BEC Vantage - Cambridge English: Business Vantage

Akreditovaná zkoušková

centra

C1

CAE - Cambridge English: Advanced

Akreditovaná zkoušková

centra

C1

BEC Higher - Cambridge English: Business Higher

Akreditovaná zkoušková

centra

C2

CPE - Cambridge English: Proficiency

Akreditovaná zkoušková

centra

C2

IELTS Academic stupeň 8,5+

Akreditovaná zkoušková

centra

C1

IELTS Academic stupeň 7-8

Akreditovaná zkoušková

centra

B2

IELTS Academie stupeň 5,5-6,5

Akreditovaná zkoušková

centra

 

Francouzský jazyk

B2

Státní jazyková zkouška základní

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

C1

Státní jazyková zkouška všeobecná

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

C2

Státní jazyková zkouška speciální

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

B1

DELF - B1

CIEP/Institut Francais

de Prague

B2

DELF - B2

CIEP/Institut Francais

de Prague

 

NĚMECKÝ JAZYK

Úroveň dle

SERR/CEF

Název zkoušky

Instituce zajišťující

organizaci zkoušek

B2

Státní jazyková zkouška základní

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

C1

Státní jazyková zkouška všeobecná

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

C2

Státní jazyková zkouška speciální

Jazykové školy s právem

státní jazykové zkoušky

B1

ÖSD Zertifikat B1

Österreich Institut

Brno s.r.o

B2

ÖSD Zertifikat B2

Österreich Institut

Brno s.r.o

C1

ÖSD Zertifikat C1

Österreich Institut

Brno s.r.o

C2

ÖSD Zertifikat C2

Österreich Institut

Brno s.r.o

B1

ÖSD B1 Zertifikat /Jugendliche

Österreich Institut

Brno s.r.o

B1

Goethe - Zertifikat  B1

Goethe – Institut

 

B2

Goethe - Zertifikat  B2

Goethe – Institut

 

C1

Goethe - Zertifikat  C1

Goethe – Institut

 

C2

Goethe - Zertifikat  C2: GDS

Goethe – Institut

 

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři