[plán na týden]          [plán na měsíc]


2018 - 2019

Prázdniny

Podzimní prázdniny

29.10. a  30.10.2018

Vánoční prázdniny

22.12.2018 - 2.1.2019

Pololetní prázdniny

1.2.2019

Jarní prázdniny

11.2. - 17.2.2019

Velikonoční prázdniny

18.4.2019

Letní prázdniny

29.6. - 1.9.2019

 

 

Vysvědčení

I. pololetí

31.1.2019

II. pololetí

28.6.2019  (8.T,U+4.Z = 23.4.2019)

 

 

Pedagogické rady

Třídní schůzky

7.11.2018 - středa

7.11.2018 - středa

23. 1.2019 - středa

8. 4.2019 - pondělí

8. 4.2019 - pondělí, T,U,Z= 15.4.2019 - pondělí

 

24.  6.2019  - pondělí

 

 

 

Divadelní festival

20.3. 2019 - úterý

 

 

Maturity

Podzimní termín  :

11. 9. 2018 - profilová část a ústní zk.spol.části

Jarní termín          :

 

Přihlášky k maturitní zkoušce     :

do 3. 12.2018

Profilová část maturitní zkoušky :

16., 17., 20. 5.2019

Společná část maturitní zkoušky :

 

Ústní zkoušky :

21.- 23. 5.2019

Didaktické testy a písemná práce :

pís. práce z ČJ - 10.4.2019

 

2.- 7.5.2019- didaktické testy a písemné práce SČ

Přijímací zkoušky

Čtyřleté studium   :   1.kolo

1. termín - 12. dubna 2019 (pátek)

(přihlášky do 1. března 2019)

  2. termín - 15. dubna 2019 (pondělí)

Osmileté studium  :   1.kolo

1. termín - 16. dubna 2019 (úterý)

(přihlášky do 1. března 2018)

2. termín - 17. dubna 2019 (středa)

Náhradní termín pro všechny obory :

1. termín 13.5.2019, 2. termín 14.5.2019

Jazykové testy pro přijaté studenty :

osmileté studium-výsledky AJ z kombinovaného školního testu přij. zkoušek, čtyřleté studium-v září první hodinu AJ

 

 

Den otevřených dveří  :   I. termín

19.11.2018 - 17.30 hod.

II. termín

21. 1.2019 - 17.30 hod.

 

 

Ředitelské volno

bude upřesněno

 

 

Maturitní ples

14.  1.2019      - Lucerna  - pondělí

Imatrikulace I. ročníku

14.  1.2019      - Lucerna  - pondělí

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři