Rozloučily se s námi třídy 4.Z, 8.T a 8.U. Studenti si pro diváky připravili netradičně tradiční program a v 11:11 slavnostním špalírem opustili budovu školy.

Přejeme jim spoustu síly k úspěšnému zvládnutí maturitních zkoušek a úspěch a štěstí v dalším životě.

Za všechny spolužáky a vyučující

třídní: Kateřina Juřičková [Z], Markéta Rulfová [T] a Lubor Hála [U]


FOTOGALERIE:

https://photos.app.goo.gl/KXia1xC9f8eFXPEQA