fotoV pondělí asi v sedm hodin ráno jsme po náročné noční cestě autobusem, přijeli k pobřeží Bodamského jezera. Stále ještě na Německém území jsme se pomocí trajektu přesunuli na přes jeden z velkých zálivů na druhý břeh do míst, kde se rozkládá starobylé město Kostnice, které je spojeno s upálením Mistra Jana Husa, což zde připomíná pamětní kámen, který se stal první zastávkou našeho výletu. Po krátké procházce městem jsme vyrazili na další cestu a zanedlouho překročili hranice Švýcarska. Zde jsme nejdříve navštívili malebné středověké městečko zvané  Stein am Rhein. Odtud jsme se vydali k nejmohutnějším vodopádům na řece čistě modré řece  Rýn. Poté naše cesta směřovala do Zurychu, kde jsme si udělali pouze krátký autobusový sightseeing. I tak jsme ale měli možnost zahlédnout alespoň něco ze zajímavé švýcarské architektury. Poslední výlet prvního dne proběhl v malebných uličkách města Lucernu,  které se rozkládá na pobřeží opět až neuvěřitelně čistého jezera.
 Druhý den jsme kvůli nepřízni počasí strávili v nejrozlehlejším švýcarském dopravním muzeu. Pak jsme  se vydali do hlavního města Bern. po cestě jsme se ale ještě zastavili v proslulé švýcarské sušenkárně, kde si všichni místními ochutnávkami naplnili břicha až k prasknutí. Po několika nepřijemně deštivých hodinách v Bernu jsme odjeli směr Francie, kde jsme v místním ubytování pro mladé cestovatele strávili následující dvě noci.
 Třetí den našeho výjezdu jsme začali prohlídkou manufaktury, kde se vyrábějí delikátní švýcarské sýry. A abychom  všechno to jídlo vyběhali, udělali jsme si ještě prohlídku přilehlým malebným středověkým městečkem Gruyere. Hned potom jsme pokračovali v cestách za typickými švýcarskými potravinami. Tentokrát jsme si prohlédli a jinak než i ochutnali lahodné výrobky v čokoládovně Cailer. Následně jsme jako kulturní vložku strávili několik hodin  v muzeu proslulého herce Charlie Chaplina, které bylo vytvořeno ve vile, kde Chaplin strávil poslední roky svého života.
Nakonec jsme se ještě  prošli po pobřeží Ženevského jezera ve frankofoním městě Montreuix. Odtud jsme jeli už jen na krátké zastavení u hradu Chillon a pak zpět do Francie na ubytovnu F1.
 Poslední den jsme si již za slunečného počasí prošli město Ženeva. Zde jsme se podívali například na místo, kde zemřela rakouská císařovna Sisi, nebo na vodní gejzír, pro Ženevu charakteristický. Pak jsme  se přesunuli zhruba do středu Švýcarska , kde jsme ve skalách prohlédli mohutné dunící vodopády,které jsou známé pro svou výšku. Úplně posledním navštíveným místem, byla pak horská vesnička Grindelwald s výhledem na ustupující ledovec.
  Zde náš výlet po Švýcarsku skončil a my se vydali vzhůru ku Praze, kam jsme přijeli v ranních hodinách a naposledy se rozloučili s  našimi skvělými řidiči a hlavně s panem průvodcem.
Veronika Janotová 6.R

FOTOGALERIE:

https://photos.app.goo.gl/QBY2RjL4uGGtCCUs7