CéDé, rozděleni do tří veleskupin, kolmo prozkoumali blízké i vzdálenější okolí Chlumu u Třeboně.

FOTOGALERIE:

cyklofoto