Pražský globus I letos se naše škola zapojila do zeměpisné soutěže Pražský globus. Školního kola (22. 10.) se sice zúčastnilo jen 10 soutěžících ve třech kategoriích, ale kvalita předčila kvantitu. Hned osm našich reprezentantů dosáhlo takových výsledků, že byli pozváni do krajského (finálového) kola. Vítězi školního kola byli Vojta Nádvorník (1. T) v kategorii A, Vojta Povolný (4. C) v kategorii B a Tomáš Kuzma (4. G) v kategorii C. Kromě vítězů postoupili do krajského kola Andrej Macek, Ondřej Lukeš, Ondřej Šimonek, Martin Šimša a Tadeáš Rulf. Krajské kolo se konalo ve dnech 18. – 20. listopadu ve Stanici přírodovědců DDM na Smíchově. I zde na soutěžící čekaly dva náročné zeměpisné testy (bez atlasu a s atlasem). Naši reprezentanti se mezi více než sto padesáti nejlepšími zeměpisci v Praze rozhodně neztratili. Nejlepších výsledků dosáhli Vojta Nádvorník (pátý v kategorii A), Vojta Povolný (pátý v kategorii B) a Tomáš Kuzma (čtvrtý v kategorii C). Všem našim soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Petr Zajíc