Studijní plán

čtyřleté studium: 1. – 2. ročník   4h týdně,  3. - 4.ročník  3 hodiny týdně
osmileté studium: tercie – kvarta  3h týdně, kvinta – sexta 4 hodiny týdně, septima – oktáva  3 h týdně

Informace o předmětu

V souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT  o systému maturitních zkoušek upravujeme výuku německého jazyka a využíváme nové učebnice vydané speciálně pro maturitní přípravu. Všechny publikace jsou zaměřené na celkový rozvoj komunikativních dovedností, procvičují porozumění čtenému i slyšenému textu, psaní, konverzaci i slovní zásobu maturitních témat. Jejich obtížnost odpovídá požadavkům k maturitní zkoušce, tedy úrovním B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky Rady Evropy a respektují i nároky státních a mezinárodních jazykových zkoušek.

 • Pro čtyřleté studium jsou to učebnice:  Direkt neu 1, 2, 3
 • Pro osmileté studium jsou to učebnice: Direkt neu 1, 2, 3

Další studijní materiály, které využíváme při výuce jsou:

 • Wir wiederholen fürs Abitur
 • Konversationsthemen fürs Abitur
 • Deutschsprachige Länder
 • Übungsbuch fürs Abitur
 • Deutsche Literatur fürs Abitur
 • Alltagssprache Deutsch
 • Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B1

Semináře

Pro studenty posledních dvou ročníků nabízíme také jednoleté a dvouleté semináře zaměřené zejména na rozvoj komunikativních schopností s cílem, aby se němčina stala pro naše studenty běžným dorozumívacím jazykem. V seminářích se zaměřujeme na rozšíření, prohloubení a upevnění znalostí ve čtyřech základních jazykových dovednostech jako součást přípravy na státní část maturitní zkoušky a mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny na úrovni B1 nebo vyšší  ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) a Goethe-Zetrifikat.

V nabídce jednoletých seminářů myslíme i na slabší studenty, kterým nabízíme opakování gramatiky doplněné reáliemi německy mluvících zemí.

Knihovna

Studentům je k dispozici „německá“ knihovna, ve které najdou řadu titulů klasických i moderních, upravených pro jednotlivé jazykové úrovně (Stufe 1 – 5).

Studenti jsou vedeni k samostatné četbě a prezentaci jednotlivých titulů.

Poznávací zájezdy

Své znalosti si studenti ověřují během pravidelně pořádaných poznávacích zájezdů v Německu, Švýcarsku a Rakousku, kdy v praxi uplatňují své vědomosti a otestují své komunikační schopnosti v běžných situacích. Navštívili jsme např. Berlin, München, Meißen, Dresden, Nürnberg, Regensburg, Bodensee - Lindau, Berchtesgaden, Wien, Salzburg und Salzkammergut, Walliser Alpen – Zermatt und Matterhorn,  Genf, Lausanne, Montreux, Bern, Luzern, Zürich.

Za předmětovou komisi: 

 • PaedDr. Jitka Synáčková
 • Mgr. Ivana Farská
 • Mgr. Jitka Janská
 • Mgr. Diana Klusáčková
 • Mgr. Jana Měrková

Proč se učit německý jazyk?

 1. Vedle angličtiny je němčina nejdůležitějším dorozumívacím jazykem v Evropě(domluvíte se s ní v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Lichtenštejnsku, popř. v severní Itálii). 88 milionů občanů EU má němčinu jako svůj mateřský jazyk. Je to tak nejčastěji mluvená rodná řeč v EU.
 2.  Německy hovořící sousedé hned ze dvou stran.V České republice se zkrátka s německy mluvícími (zejména Němci a Rakušany) hojně setkáváme a budeme setkávat.
 3.  Otevřete si cestu k dalším pracovním příležitostem.Na českém trhu působí velké množství buď přímo německých/rakouských firem nebo nadnárodních společností s německy mluvícím vedením, ve kterých se vám znalost řeči bude rozhodně hodit.
 4.  Studijní a pracovní pobyty.Německo umožňuje v hojné míře českým studentům v Německu studovat a pracovat.
 5.  Jazyková podobnost s češtinou.Oproti jiným národům máme tu výhodu, že je pro nás němčina jednodušší a absorbujeme jí o něco přirozeněji. Za staletí společné minulosti jsme si totiž vytvořili množství stejných nebo podobných výrazů.
 6.  Jazyková podobnost s angličtinou.I když se vám tomu možná nechce věřit, angličtina a němčina si jsou v ledasčem podobné.
 7.  V němčině se každoročně vydává mnohonásobně víc světových titulů, než kolik jich je přeloženo do češtiny. Schopností číst v německém jazyce si tedy značně rozšíříte obzory.

A ještě jedna zajímavost na závěr: Němčina je jazykem vědy. Každá 10. odborná kniha na světě je vytištěna německy.

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři