Česká lingvistická olympiáda – výsledková listina školního kola

2017/2018

1. místo

David Krameš, 6. Q

46 bodů

jistý postup do regionálního kola

2. místo

Kristýna Peňásová, 8. M

45.5 bodu

jistý postup do regionálního kola

3. místo

Jakub Suchánek, 8. L

44.5 bodu

zřejmě jistý postup do regionálního kola

Další umístěn podle počtu bodů:

Práce soutěžících se ziskem 32 a více bodů byly odeslány do centra ČLO a o jejich případném postupu do RK se rozhodne tam

Monika Němcová, 6. P

42 bodů

Lukáš Balíček, 7. T

40.5 bodu

Mája Šafaříková, 4. Y

40 bodů

Antonín Forst, 6. P

35.5 bodu

Patrik Novotný, 8. L

34.5 bodu

Tomáš Dotzauer, 7. U

34 bodů

Matyáš Sládek, 7. U

33.5 bodu

Jan Kotěra, 7. U

28 bodů

Michal Nussbauer, 7. U

28 bodů

Thi Thanh Hang Le, 1. X

24.5 bodu

Josef Kaftan, 1. X

24.5 bodu

Ondřej Černý, 4. Y

23.5 bodu

Sára Adámková, 7. T

23 bodů

Světlana Fleischmannová, 3. Z

Ostatní soutěžící zůstali těsně na hranici či

Lucie Dalešická, 8. M

pod hranicí 20 bodů („pořadí“ není ani

Kristýna Munzarová, 3. Z

podle abecedy, ani podle bodů).

Zuzana Doubravová, 3. Z

Radka Opltová, 6. P

Lucie Bartošová, 1. X

Martin Nguyen, 1. X

Tomáš David, 8. L

Velmi děkujeme všem soutěžících za účast. ČLO patří k opravdu náročným soutěžím, takže
i ti „nejhorší“ museli prokázat mimořádný cit pro obecnou strukturu jazyka coby organizovaného systému. Jsme rádi, že oproti začátkům soutěže na naší škole vzrostl počet těch, kteří dosáhli případného postupového počtu bodů (letos 32 bodů), ze 4 na 11 studentů.
Je to velmi potěšující a do budoucna slibný výsledek…

Už nyní se těšíme na další ročník ČLO.

Věra Dittrichová a Dagmar Kuřátková

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři