Cena Praemium Bohemiae 2017 pro 3 studenty Gymnázia Opatov

Dne 4. 12. 2017 byla na zámku Sychrov opakovaně udělena cena Praemium Bohemiae (dále jen PB) našemu čerstvému absolventovi Filipu Bialasovi. Spolu s ním letos toto významné ocenění získali také Jakub Suchánek a Jiří Ledvinka. Gymnázium Opatov tak mělo na Sychrově nejpočetnější zastoupení ze všech škol v České republice.

O této mimořádné ceně, kterou založil pan Bohuslav Jan Horáček, úspěšný podnikatel, filantrop a mecenáš českého národa, jsme podrobněji informovali na stránkách naší školy vloni touto dobou (10. 12. 2017). Připomínáme alespoň, že jsou takto oceněny mladé osobnosti, které v ČR nejvíce přispívají rozvoji vědy a umění.

 

Je velmi potěšující, že v roce 2017 získali tuto cenu hned tři studenti našeho gymnázia, a to za medailová umístění v mezinárodních oborových olympiádách.

FILIP BIALAS (čerstvý abiturient, maturoval ve třídě 8. E na jaře 2017).

Ocenění PB získal za zlatou medaili na 29. Mezinárodní olympiádě v informatice IOI 2017 v Iránu a za stříbrnou medaili na 58. Mezinárodní matematické olympiádě 2017 v Brazílii. Filip by se býval zúčastnil i dalších mezinárodních olympiád, kdyby mu nekolidovaly termíny jejich konání. Kvalifikoval se na Mezinárodní lingvistickou olympiádu IOL v Irsku a měl velmi dobře nakročeno k účasti na Mezinárodní fyzikální olympiádu IPhO v Indonésii.

Filip získal ocenění PB již počtvrté (2016 za dvě stříbrné medaile, 2015 za stříbrnou a bronzovou medaili a 2014 za bronzovou medaili).

Nyní studuje MFF UK v Praze.

JIŘÍ LEDVINKA (čerstvý abiturient, maturoval též ve třídě 8. E na jaře 2017).

Ocenění PB získal za stříbrnou medaili na 49. Mezinárodní chemické olympiádě 2017 v Thajsku. Od podzimu 2017 studuje na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze.

JAKUB SUCHÁNEK (student maturitního ročníku, a to třídy 8. L).

Ocenění PB získal za bronzovou medaili na 29. Mezinárodní olympiádě v informatice IOI 2017 v Iránu.

Všem třem studentům ze srdce gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v profesním i osobním životě. Také doufáme, že jejich umístění v mezinárodních olympiádách budou motivací pro další studenty Gymnázia Opatov.

Za pedagogický sbor GO Věra Dittrichová (bývalá třídní profesorka Filipa Bialase a Jirky Ledvinky).

 

 

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři