V průběhu listopadu proběhly krajská kola botanické soutěže a ekologické olympiády s účastí studentů Gymnázia Opatov.

Botanická soutěž se tradičně konala v prostorách DDM hl.m. Prahy na Smíchově. Už samotná kvalifikace na krajské kolo této soutěže byla úspěchem.  Lucka nakonec obsadila  20. místo, když si velmi dobře vedla při poznávání rostlin, ale bohužel výrazně ztratila v teoretické části soutěže.

Na ekologické olympiádě nás letos reprezentovalo tříčlenné družstvo „Sekyry“ ze 7. ročníku. V dvoudenní soutěži obsadilo velmi pěkné 8. místo.

Děkujeme všem studentům za dobrou reprezentaci našeho gymnázia.

Jakub Hauptmann

Kontakt

Gymnázium Opatov Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4

Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Tel: 272 941 932

IČO: 49366629

Jídelna: 272 917 556
 

  Všechny kontakty

Partneři