Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home Všeobecné informace ŠKOLNÍ JÍDELNA - pokyny

Pokyny pro stravování ve školní jídelně Konstantinova 1500

V důsledku počítačového zpracování plateb je nutné, aby všichni žáci platili stravné

z bankovních účtů.  Viz bod a)  a  b) /

První platba :  stravné na září se počítá : 23 obědů  na měsíc, násobeno částkou (28,-, 30,- 32,- Kč) dle věku dítěte, platba má proběhnout poslední týden měsíce srpna – aby první den školního  roku bylo stravné na účtu žáka.

Platí se na účet u KB. ( bod b.))

 

Platby na další měsíce :

Stravné musí být zaplaceno vždy do posledního dne v měsíci, v opačném případě nebudou žáku v novém měsíci obědy vydány.

Koncem měsíce června a začátkem července děláme vyúčtování stravného a vzniklé přeplatky vracíme na účet, ze kterého přicházely.

Obědy pro žáky jsou vždy od 1.dne v měsíce září (pokud žák nebude docházet – prosíme telefonicky nebo emailem odhlásit.)

  1. zájemci o platbu inkasem u České spořitelny:

stravné na měsíc září (zaplacené na účet KB) bude použito jako záloha pro ČS -

u inkasních plateb se stravné strhává zpětně .

Během měsíce září nahlásí žáci prvních ročníků hospodářce ŠJ, kdo bude platit obědy   ze sporožirových účtů  u  České spořitelny. Obdrží tiskopis na inkasní platbu (každý žák dostane číslo variabilního symbolu), který vyplní a vyřídí ve spořitelně.  Tento tiskopis, opatřený razítkem spořitelny, nutno vrátit do ŠJ.

Při zadávání internetovým bankovnictvím – vytisknout místo tiskopisu.

Stravné placené sporožirem se platí zpětně každého 14. v měsíci. V tuto dobu je třeba

mít na účtu dostatečné krytí, aby mohla být platba provedena. Zavedené sporožiro

platí po celou dobu školní docházky.

Č.účtu : 100247721/0800,

VS : každý rok zadávána nová řada pro nastupující žáky

Zde je strhávaná částka za obědy, které nebyly odhlášeny.

Roční vyúčtování je 14/7.

B) zájemci o platbu  z bankovních  účtů  : zadají si trvalý příkaz na stálou  částku                                                                                                     .       (23dnů v měsíci x sazba jednoho oběda). Č. účtu : 6589500207/0100,

VS   =  rodné číslo dítěte a splatnost vždy k 20. každého měsíce na příští měsíc.

Částka je dle věku dítěte.

Pokud na období prázdnin bude trvalý příkaz přerušen, je třeba jej obnovit s první

splátkou v měsíci srpnu – na září dalšího šk.roku – složenky již nebudou předávány.

C) platby složenkou nebo jednorázovým příkazem : č.účtu : 6589500207/0100,

VS : rodné číslo dítěte, platba vždy na měsíc dopředu – v srpnu na měsíc září.

Částka dle počtu dní v měsíci, kdy se bude student stravovat.

Složenky na platbu již nebudou předávány.

Čip bude možno zakoupit během září u hospodářky šk.jídelny za 130,-Kč (prosíme nosit hotovost přesně), do té doby si budou žáci vyzvedávat „žolíky“ pro vyzvednutí oběda /lze i při zapomenutí čipu/.

Čip používá žák po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba koupit nový.

Každý strávník se při výdeji oběda prokazuje přiložením čipu ke čtečce. Čip slouží i pro odhlašování a výběr jídel na objednávkovém počítači.

V naší školní jídelně podáváme dětem 3 druhy jídel, z toho dvě teplé a jedno zeleninové. Jedná se o několik druhů syrové zeleniny obměňované podle sortimentu na trhu,

doplněné  pomazánkou  a chlebem. K tomu patří ostatní součást oběda, tj. polévka,

nápoj, popř. moučník nebo ovoce. Výběr jídel se provádí  na objednávkovém počítači, který

je umístěn u vchodu do jídelny a  to týden kupředu. Dále je zde možné odhlašovat obědy

a to minimálně den kupředu.

Dále je možné odhlašovat obědy (minimálně 2 dni kupředu) a provádět výběr jídel

(minimálně týden kupředu) na internetu. Adresa:  objednavky.jidelna.cz. Před adresu 

nedávejte www.   Je třeba znát  uživatelské jméno a heslo , které vám na požádání vytiskne  hospodářka ŠJ. (je předáváno při odkupu čipu)

Odhlášení oběda na stávající den – do 08.00hod.telefonicky nebo emailem.

 

Výše stravného :    Při stanovení ceny oběda  rozhoduje věk strávníka.  Do věkových skupin

jsou strávníci zařazováni  vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahu-                           .                                 jí  příslušného věku.

Věkové skupiny jsou stanoveny takto :                                       ZÁLOHA :

I. stupeň         7-10 let                cena oběda      28,-  Kč             644,- Kč

II. stupeň        11-14 let                     „    „           30,-  Kč             690,- Kč

III. stupeň        15 a více let               „    „            32,-  Kč              736,- Kč

Věkem studenta se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku

(období školního roku se počítá od 1.9. do 31.8.)

Je nutné si uvědomit, že výdejní terminál nevydá oběd tomu, kdo nemá každého  1. v měsíci

připsanou platbu v počítači, což se stane za dva až tři dny po dni, kdy byla platba provedena.

Proto je třeba stravné zaplatit s patřičným předstihem. Tím se strávník vyvaruje problémům

s výdejem stravy.

Připomínky, náměty a dotazy k provozu u vedoucí ŠJ  pí. Klímové osobně, nebo telefonicky

na č.  272 91 75 56. Dotazy ohledně platby stravného pí. Musilová.

Vedoucí šk. jídelny  Zdenka Klímová

Hospodářka            Miloslava Musilová

Vedoucí kuchařka   Jolana Svobodová

Emailová adresa : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora