Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home Všeobecné informace Volby do školské rady GO - 2. kolo

Jelikož se v prvním řádném termínu nepřihlásil žádný kandidát (za zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů) , vyhlašuje ředitel školy druhý termín voleb do školské rady GO.

 

Z důvodu ukončení tříletého funkčního období členů školské rady Gymnázia Opatov se bude konat 2. kolo voleb (v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.) dne 10. února 2015 .

Složení školské rady

1.  Dva členy školské rady jmenuje Rada hlavního města Prahy.

2.  Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům (z kandidátů zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů).

3.  Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům (z kandidátů pedagogických pracovníků školy).

Přípravný výbor voleb členů do školské rady

Předseda  přípravného výboru :         Mgr.       Petr Vondrlík -  zástupce ředitele školy

Členové přípravného výboru :           Mgr.       Radomír Novák

Mgr.       Lea  Nesvadbová

Organizační harmonogram voleb

1.  Podávání návrhů na kandidáty do školské rady GOdo 8.1.2015 -  k předsedovi přípravného výboru - Mgr.Petru Vondrlíkovi

  1. kandidatura  zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů se podává písemně k Mgr.Petru Vondrlíkovi  (základní osobní údaje, zaměstnání, krátký životopis) 
  2. kandidatura pedagogických pracovníků školy zapsáním na vyvěšeném seznamu ve sborovně školy

2.  Kandidáti do školské rady budou zveřejněni na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole - 10.1.2015 .

3.  V o l b y  do školské rady Gymnázia Opatov -   10.2.2015 v budově školy - 7.30 - 18.00 hodin

V Praze dne 10.12.2014

Předseda přípravného výboru voleb

Mgr. Petr Vondrlík

 
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora