Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home Knihovna, KMČ
seznam článků
Žákovská knihovna Gymnázia Opatov
Provozní řád
Výpůjční doba
Výpůjční řád
Knihy v Bakalářích
KMČ
Odborné knihovny
Všechny strany

Obecné informace

knihovnaGO

Žákovská knihovna Gymnázia Opatov obsahuje okolo 2000 titulů krásné a odborné literatury. Nabízí také některé periodika Přehled kulturních pořadů v Praze a Svět poznání.

Žáci si mohou půjčovat knihy ve výpůjčních hodinách nebo kdykoli během týdne, je-li ve škole přítomna knihovnice. Při výpůjčkách se čtenáři orientují pomocí seznamu knih v Bakalářích a podle nabídky v otevřených regálech. Studenti mohou knihovnu ve výpůjčních hodinách využít i jako studovnu. Nespornou výhodou je to, že knihovna sousedí s internetovou studovnou.

Provoz knihovny obstarává knihovnice na částečný úvazek – prof. Věra Dittrichová (absolvovala Knihovnické minimum při PCP a pravidelně se účastní akcí věnovaných rozvoji školních knihoven a školních informačních center). Výpůjčky jsou zatím realizovány klasickým „lístkovým" systémem.

V prostorách knihovny se konají různé kulturní a pracovní akce: recitační soutěže, příležitostná autorská čtení, divadelní představení, schůzky předmětových komisí aj. Místnost dále slouží jako učebna pro půlené hodiny ČJL a pro vybrané semináře (zejm. literární seminář, společenské vědy).

Jsme rádi, že žákovská knihovna již od založení školy slouží k všeobecné spokojenosti studentům, pedagogům i ostatním pracovníkům našeho gymnázia.

V Praze dne 1. 9. 2017

Věra Dittrichová 
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora