Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home Knihovna, KMČ
seznam článků
Žákovská knihovna Gymnázia Opatov
Provozní řád
Výpůjční doba
Výpůjční řád
Knihy v Bakalářích
KMČ
Odborné knihovny
Všechny strany

Provozní řád žákovské knihovny Gymnázia Opatov


_hodiny

  1. Do učebny nevstupujeme sami, ale jen za přítomnosti vyučujícího (nebo s jeho svolením). Zkontrolujeme stav učebny a vše nepatřičné a podezřelé nahlásíme.
  2. Do knihovny chodíme zásadně v přezůvkách, nikoli ve venkovní obuvi.
  3. Sedíme kolem stolů po vnější straně, nepodlézáme ani nepřelézáme stoly směrem do vnitřního prostoru.
  4. Na stole máme pouze povolené učebnice a pomůcky, po stolech nepíšeme ani do nich nic nevyrýváme.
  5. Pokud pracujeme s fixy (s barvami) a s lepidlem, je třeba mezi jednotlivé papíry a stůl vložit další podložku.
  6. Při vstávání od stolů dbáme na to, abychom nepovalili židle. Na židlích se při výuce nehoupeme.
  7. S nábytkem, knihami a dalším zařízením zacházíme opatrně, udržujeme pořádek a čistotu.
  8. Jsme odpovědni za škody, které způsobíme vlastní nekázní, a musíme je uhradit.
  9. V knihovně smíme jíst a pít, ale vždy pak pečlivě zkontrolujeme, zda je pod námi i kolem nás čisto a sucho.

V Praze dne 1. 9. 2017

Věra Dittrichová

 
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora