Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home Knihovna, KMČ
seznam článků
Žákovská knihovna Gymnázia Opatov
Provozní řád
Výpůjční doba
Výpůjční řád
Knihy v Bakalářích
KMČ
Odborné knihovny
Všechny strany

Výpůjční řád žákovské knihovny Gymnázia Opatov

  1. Knihy ze žákovské knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci Gymnázia Opatov, a to v průběhu školního roku. O letních prázdninách se knihy nepůjčují.
  2. Půjčování a vracení knih probíhá ve stanovených výpůjčních hodinách a o přestávkách (je-li knihovník právě přítomen v kabinetu ČJL na témže patře).
  3. Výpůjční doba je cca 1 měsíc. V odůvodněných případech může knihovník výpůjční lhůtu prodloužit nebo zkrátit.
  4. Vypůjčené knihy si žáci nemohou půjčovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím osobám.
  5. Knihy jsou majetkem školy, proto s nimi žáci musejí zacházet opatrně. Každou knihu si žák při půjčování prohlédne a případné závady ihned nahlásí knihovníkovi.
  6. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit způsobem, který určí knihovník po dohodě s vedením školy.
  7. V knihovně je třeba dodržovat pořádek a čistotu, a to i během běžné výuky.
  8. Žáci jsou povinni obratem reagovat na výzvu knihovníka, je-li třeba knihy z jakéhokoli důvodu vrátit do knihovny. V případě, že tak žáci neučiní, bude s nimi zahájeno úřední jednání.
  9. Tomu, kdo poruší výpůjční řád, může být odňato výpůjční právo.

V Praze dne 1. 9. 2017

Věra Dittrichová 
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora