Konstantinova 1500
149 00 - Praha 4
tel: 272 941 932
Home Přijímací zkoušky
_font-size.png

 

Každým rokem otevíráme dvě nové třídy osmiletého studia (79-41-K/81) pro 60 žáků a jednu třídu čtyřletého studia (79-41-K/41) pro 30 žáků.

Přijímací řízení do osmiletého studia je složeno z prospěchu za 2. pol. čtvrtého ročníku ZŠ a za 1. pol. pátého ročníku ZŠ, z písemných testů jednotné zkoušky, které se konají z českého jazyka a matematiky (společné pro všechna osmiletá gymnázia) a ze školního kombinovaného písemného testu (všeobecný přehled + anglický jazyk).

Přijímací řízení do čtyřletého studia je složeno z prospěchu za 2. pol. osmého ročníku ZŠ a za 1. pol. devátého ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prospěch bude tvořit až 1/3 z celkového počtu bodů!) a z písemných testů jednotné zkoušky, které se konají z českého jazyka a matematiky (společné pro všechny střední školy). Vlastní školní písemný test se nekoná.

Přihlášky (pozor – nové formuláře!) je možné si vyzvednout na ZŠ, zakoupit v SEVTu nebo stáhnout z internetu.

Na přihlášku pro oba typy studia nevyžadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Vyplněné přihlášky (nutný podpis ředitele ZŠ či úředně ověřené kopie vysvědčení ze ZŠ nebo z víceletého gymnázia) na osmileté i čtyřleté studium je nutno odevzdat do 1.3.2017.

Podrobné informace o přijímacím řízení budou v souladu se zákonem uveřejněny nejpozději v průběhu ledna 2017 na webu školy a v budově školy.

Přejeme všem hodně úspěchů v přijímacím řízení!

 
Hledej
TOPlist
Přihlášení pro autora