Žáci naší školy budou hodnoceni na konci školního roku 2019/2020 v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení žáků

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě vyhláškou č. 211/2020 Sb. dotčeno.

Termín vydání vysvědčení

Z důvodu zahájení stavebních prací v budově školy budou 29.červen a 30 červen 2020 vyhlášeny jako volné dny ředitele školy.

Vydávání vysvědčení tudíž proběhne dne 26.června 2020. Přesné časy a způsob předání třídám sdělí třídní učitelé.