Z důvodů protiepidemických opatření Vlády ČR se standardní prezenční forma "Dne otevřených dveří" ruší. Přes následující odkazy se můžete seznámit s všeobecnými informacemi o škole a přijímacích zkouškách pro školní rok 2021/2022, včetně ukázky školních testů pro osmileté studium. Dále ve fotogalerii a u jednotlivých článků jsou k nahlédnutí ukázky ze školních aktivit a z prostředí školy. 
RNDr. Jan Peřina