Z důvodů neobdržení návrhů kandidátů do školské rady GO z řad zástupců nezletilých a zletilých žáků ve stanoveném termínu vyzývá předseda přípravného volebního výboru k opětovnému podání návrhů kandidátů do 22. 3. 2021.

Návrhy se podávají předsedovi přípravného volebního výboru Mgr. Stanislavu Urbancovi elektronicky (email) nebo poštou.

Mgr. Stanislav Urbanec
Předseda přípravného volebního výboru
v.r.