GO
fotoGO

Organizace tříd a výuky - květen 2021

Prezenční výuka/Distanční výuka

Datum

Nižší gymnázium

Vyšší gymnázium

Změny a pokyny

od 17. 5. 2021 - 21. 5. 2021

Prezenční výuka: kompletní nižší gymnázium

Distanční výuka:

všechny třídy

(Bez maturitních ročníku - přípravný týden)

Testování tříd:

Jídelna modrá - 1.Q, 3.L

Jídelna zelená - 1.P, 3.M

Učebna 5.D - 2.T

Učebna 6.K - 2.U

Učebna 8.R – 4.A

Učebna 8.S – 4.B

Čas 7:20!


Podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole

 1. žáci bez projevů nemoci covid – 19
 2. žáci s negativním výsledkem testu na nemoc covid – 19
 3. nošení ochrany úst a nosu dle aktuálního opatření MZd (nyní minimálně chirurgická rouška) ve všech prostorách školy

Testování v prostorách školy

Testovací místa:         modrá jídelna, zelená jídelna, učebny

Testovací sady:           neinvazivní antigenní testy Singclean (https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 – instruktážní video MŠMT – nutné shlédnout!)

                                   Nově samoodběr ze slin - metoda  PCR (instruktáž na stránkách školy) 

Výjimky z testování (realizované ve škole):              

Žáci, kteří předloží potvrzení o:

 1. prodělání onemocnění covid – 19 (ne starší 90 dní od pozitivního testu)
 2. provedení antigenního (ne starší 72 hodin) nebo PCR testu ( ne starší 7 dní)

Pro upřesnění předchozího - citace nového „Mimořádného opatření MZd“ s účinností od 17. 5. 2021

12. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku,

 1. a) prokáže, že
 2. i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

 1. iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 2. b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 3. c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 4. d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním“

 

Organizace v den testování

Před budovou školy se žáci neshlukují a přímo vstupují ve stanovený čas přes hlavní vchod do prostorů jídelen a dalších testovacích míst - viz rozpis. V prostoru jídelny provedou po instruktáži a pod dohledem pedagogických pracovníků samoodběr prostřednictvím testovací sady a vyčkají na místě na výsledek testu. Při negativním výsledku mohou pokračovat do šaten a následně se účastnit výuky. Při pozitivním výsledku testu je žák odveden do izolační místnosti a zde vyčká na příchod zákonného zástupce*. Veškeré výsledky testů se předávají do evidencí MZd.

*V případě, že má žák souhlas k samostatnému odchodu od zákonného zástupce, je poučen a může odejít do domácí izolace.

 

Další opatření

 • Pravidelná dezinfekce rukou a prostor školy
 • Zvýšená frekvence větrání
 • Zachování homogenity skupin
 • Zákaz zpěvu
 • Sportovní činnost jen ve venkovním prostředí (bez povinnosti nošení ochrany nosu a úst; prozatím bez použití šaten a dalšího zázemí)

Školní jídelna

            Stravování ve školní jídelně je uskutečňováno za dodržení zvýšených hygienických standardů a za již výše uvedených podmínek.

 

Více informací na www.edu.cz, www.msmt.cz.

 

V Praze dne 13. 5. 2021

Mgr. Stanislav Urbanec

zástupce ředitele školy