GO
fotoGO

Konání třídních schůzek pro rodiče nově přijatých žáků se přesouvá z organizačních důvodů na náhradní termín 30. 8. 2021.

Mgr. Stanislav Urbanec

zástupce ředitele