GO
fotoGO

Ve středu 8. 9. 2021 se ve 13.00 hod. bude konat tradiční burza učebnic Gymnázia Opatov.
Akce je určena především starším studentů školy či čerstvým absolventům, je hodně učebnic,které mohou dobře posloužit více studentům.
Burza bude v prostoru, kde se obvykle fotí třídy (stejně jako loni).
Všichni účastníci akce musí mít chráněné dýchací cesty (používat respirátor).
Jan Bauer a Petr Zajíc