GO
fotoGO

Informace ke "Dni otevřených dveří"

Z důvodů sílící epidemie onemocnění covid – 19 v ČR a s ohledem na aktuální nepříznivou epidemickou situaci ve škole se vedení školy rozhodlo přesunout konání listopadového termínu „Dne otevřených dveří“ na náhradní termín. Za současného stavu by nebylo možné uskutečnit tradiční prezenční podobu této školní akce. Informace o náhradním termínu bude zveřejněna na webových stránkách školy v minimálně týdenním předstihu.

Stanislav Urbanec

zástupce ředitele školy