GO
fotoGO

Během týdne od 28. února do 4. března 2022 jsme u nás ve škole pořádali veřejnou sbírku. Podařilo se nám vybrat částku 24 tisíc korun v hotovosti a zároveň 11 900 korun na účet KPGO. Výsledná suma 35 900 Kč byla zaslána na speciální účet neziskové organizace ADRA.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomoci a podpořili s námi Ukrajinu v této těžké situaci.

Studentský senát ve spolupráci s KPGO