GO
fotoGO

Zprovoznili jsme kratší doménu. Spolu se stávající zavedenou doménou gymnazium-opatov.cz provozujeme také doménu gopat.cz.

Tato doména má výhodu zejména pro přihlašování do školních systémů, jako je Google Workspace, Bakaláři a MS 365.

Za tímto účelem jsme vytvořili nová, výrazně kratší uživatelská jména a sjednotili jsme je pro využívané systémy. Studenti a zákonní zástupci obdrží nové přihlašovací údaje v září od svých třídních učitelů.

Pro kontaktování učitelů, vedení školy či dalších pracovníků lze i nadále použít stávající adresu z domény gymnazium-opatov.cz. 

Administrátoři