GO
fotoGO

Vážení rodiče a žáci, 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY Č. 38/5 ZE DNE 16. 6. 2022 UMOŽNILO ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM, JEJICHŽ JE ZŘIZOVATELEM, ČERPAT FINANČNÍ PODPORU NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE PRO PRAŽSKÉ DOMÁCNOSTI. V TÉTO SOUVISLOSTI JE MOŽNÉ ČERPAT PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE NA STRAVNÉ NEBO PŘÍSPĚVEK Z FONDU SOLIDARITY NA AKCE ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU (KURZY, POBYTY V PŘÍRODĚ, APOD.), KTERÉ JE MOŽNÉ REALIZOVAT PŘÍMO PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ (ŠKOLOU).

Veškeré informace o tomto programu čtěte na: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci

Zde dostanete odpověď.

  • Kdo může požádat o příspěvek?
  • Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

Škola je zapojena do tohoto programu.

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

pro roky 2022–2023 je možno vyzvednout v kanceláři sekretářky školy.

V Praze dne 19. 9. 2022

RNDr. Jan Peřina

ředitel školy