GO
fotoGO

Aktualizace: 19. května 2023 11:30

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Přijatým uchazečům začíná studium 4. září 2023.


Výsledkové listiny:

Náhradní termín


Výsledkové listiny najdete také u vstupu do gymnázia.