GO
fotoGO

pro školní rok 2017/2018

platby trvalým příkazem:

pokud budete po dobu letních prázdnin rušit trvalý příkaz k platbě stravného, aktivujte jej včas, aby první platba proběhla v měsíci srpnu - to je platba stravného na září

platby inkasem ČS:

pokud budete i v příštím roce platit formou inkasa ČS bude platba na zálohu automaticky stažena 14.9.2017

platby složenkou nebo jednorázovým příkazem:

první platba v měsíci srpnu - to je platba na měsíc září

Případné změny prosím sdělte včas.
Platba za stravné musí proběhnout v posledním týdnu srpna, nejpozději první školní týden v září. Obědy jsou vydávány od prvního dne školy.

  • Klímová Z. vedoucí ŠJ
  • Musilová M. hospodářka ŠJ