GO
fotoGO

Od září 2018 dochází ke změně variabilního symbolu u plateb stravného. Jako nový VS zadávejte "uživatelské jméno" - 7místné číslo k internetovým přihláškám. Novým žákům bude přiděleno po zapsání do programu.
Netýká se plateb inkasem u ČS.

Musilová