GO
fotoGO

pro školní rok 2018/2019

 

platby trvalým příkazem:

pokud budete po dobu letních prázdnin rušit trvalý příkaz k platbě stravného, aktivujte jej včas, aby první platba proběhla v měsíci srpnu - to je platba stravného na září

POZOR: ZVÝŠENÁ SAZBA STRAVNÉHO O 2,-KČ ZA JEDEN OBĚD

platby inkasem ČS:

pokud budete i v příštím roce platit formou inkasa ČS bude platba na zálohu automaticky stažena 14.9.2018

POZOR: ZVÝŠENÁ SAZBA STRAVNÉHO O 2,-KČ ZA JEDEN OBĚD

platby složenkou nebo jednorázovým příkazem:

první platba v měsíci srpnu - to je platba na měsíc září

POZOR: ZVÝŠENÁ SAZBA STRAVNÉHO O 2,-KČ ZA JEDEN OBĚD

Platba za stravné musí proběhnout v posledním týdnu srpna, nejpozději první školní týden v září.

Obědy jsou vydávány od prvního dne školy.

  • Čtvrtečková P. vedoucí ŠJ
  • Musilová M. hospodářka ŠJ

Z důvodů zdražování veškerých potravin bude od září 2018 zvýšena cena obědů:

Věkové skupiny jsou stanoveny takto :

(věkem studenta se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu šk.roku od 1.9. do 31.8.)

l.stupeň      7 – 10 let      cena oběda   30,- Kč         měsíční platba 23 dnů x 30,- Kč    690,- Kč

ll.stupeň     11 – 14 let                           32,- Kč                                                   x 32,- Kč   736,- Kč

lll.stupeň    15 a více                              34,- Kč                                                    x 34,-Kč    782,- Kč

 

vedoucí šk.jídelny        P.Čtvrtečková

Při platbě inkasem  -  navyšte  povolenou částku.

Při platbě trvalým příkazem – navyšte částku od 8/2018.