GO
fotoGO

Pokyny pro stravování ve školní jídelně GO  Konstantinova 1500

V důsledku počítačového zpracování plateb upřednostňujeme úhradu stravného bezhotovostním převodem.

Úhrada obědů : bankovním převodem na účet ŠJ : 6589500207/0100 KB

V hotovosti : v kanceláři hospodářky ŠJ ve výjimečných případech

Při platbě z účtu strávníka musí být vždy uveden variabilní symbol (evidenční číslo strávníka) a jméno strávníka.

První platba pro nový školní rok musí být připsána na účet ŠJ do 25.8. ,další platby k 20.tému každého měsíce a poslední platba do 20.5.

V případě nezaplacení v řádném termínu nebudou dlužným strávníkům obědy vydány.  Po připsání platby má strávník nárok na oběd od následujícího dne od připsání.

Výše stravného s platností k 1/9 2020 pro věkové skupiny:

Věkové skupiny jsou stanoveny takto :

       l.stupeň :     7 – 10 let      cena oběda 30,-Kč na den                630,-Kč na měsíc (21 dnů v měsíci)

       ll.stupeň :  11 – 14 let :   cena oběda 32,- Kč na den                672,- Kč na měsíc (21 dnů v měsíci)

       lll.stupeň : 15 a více let : cena oběda 34,-Kč na den                714,-Kč na měsíc (21 dnů v měsíci)

Věkem strávníka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (období školního roku se počítá od 1.9. do 31.8.)

Přihlášení strávníka: provádí se v kanceláři hospodářky ŠJ vyplněním přihlášky ke stravování (podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka), přidělením variabilního symbolu a zakoupením bezkontaktního čipu (130,-Kč - platba v hotovosti). Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky.

Bezkontaktní čip: slouží k výdeji a objednání obědů (objednávkový box) po celou školní docházku. V případě ztráty nebo poškození je potřeba si zakoupit čip nový u hospodářky ŠJ. Při zapomenutí čipu strávník obdrží v kanceláři hospodářky ŠJ náhradní stravovací kartu – „žolíka“ a tu odevzdá na výdejně obědů. Čip je nevratným majetkem strávníka.

Obědy pro strávníky jsou vždy od prvního dne školní docházky v měsíci září. Trvalé odhlášení strávníka ze stravování nebo při předčasném ukončení šk.docházky či z jiných důvodů je nutno tuto skutečnost oznámit písemně nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a eventuálně zažádat o vyúčtování stravného.

Přihlašování, odhlašování a výběr obědů:

 • provádí strávníci sami čipem na objednávkovém boxu – box je v provozu od PO – PÁ od 8.00 do 15.00 (přihlášení a výběr: 5 pracovních dnů dopředu, odhlášení: do 15.00hod.předchozího dne)
 • provádí strávníci sami prostřednictvím internetu na adrese: objednavky.jidelna.cz
  • (přes svůj VS – uživatelské jméno a heslo jidelna), objednávat lze týden dopředu
  • (přihlášení, odhlášení: do 24.00hod předchozího dne, výběr: týden dopředu
 • emaliem : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • (odhlášení: do 8.00hod daného dne, přihlášení: do 14.30hod.předchozího dne)
 • telefonicky na tel..čísle 778 488 163 nebo prostřednictvím záznamníku 272 917 556 :
  • do 8.00 hod. – odhlášky na daný den

mobilní aplikací: www.jidelna.cz

Školní jídelna nabízí svým strávníkům denně výběr ze tří hlavních jídel. Z provozních důvodů a souhlasem ředitele školy může být výběr dočasně omezen.

Jídelní lístek je umístěn na nástěnkách školních jídelen, na stránkách školy a na internetové adrese. Jídelníček je vždy 3 týdny dopředu.

Strávník má právo odebrat jeden oběd denně. V době nemoci je nutné  obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti (nemoc) ve škole je oběd možné odebrat do přinesených nádob (jídlonosičů) v době od 11.30 hod. do 11.45 hod. v jídelně Kvasnicova (modrá jídelna). Neodhlášení oběda  může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda.

Osobní údaje na ,Přihlášce ke stravování, jsou pouze pro potřeby školní jídelny.

Připomínky, dotazy, náměty k provozu u vedoucí ŠJ pí. Čtvrtečkové

Dotazy ohledně plateb stravného u hospodářky ŠJ pí. Musilové

Úřední hodiny kanceláře ŠJ:

Pondělí – Pátek: 7,40 – 11,00 hod.

 

Petra Čtvrtečková

Vedoucí ŠJ

T.: 778 771 388

E-mail.:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Miroslava Musilová

Hospodářka ŠJ

T.: 778 488 163

Záznamník: 272 957 556

E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.