GO
fotoGO

KMD

Milí členové KMD  (pro třídy 3.U, 3. T, 2.Q)
Společně navštívíme představení 16. 12. Sejdeme se na Hájích - metro. Více máte v pozvánce.  Nezapomeňte při návštěvě divadel mít s sebou potvrzení o bezinfekčnosti (očkování, testování nebo potvrzení o prodělané nemoci). Přeji hezké setkání s divadlem.
L.Bursíková

 


Nižší gymnázium 3. T, 3. U, 2. Q

LUCERNA – Alois Jirásek
Klasická česká pohádková hra v jiném, současném úhlu pohledu.
Z čeho pocházíme, z jaké látky jsme stvořeni? Co byli, jaké sny měli naši předkové a jaké nám vštípili ideje a iluze? Jakou historii nám vyprávěli, jakými legendami a mýty jsme byli odkojeni...?
Je to jen taková líbezná a trochu komická pohádka, kde se zpupná vrchnost snaží „zatnout tipec“ jednomu hrdému Mlynáři, bůhvíproč porazit jeho lípu a odvést mu jeho milou, na kterou líčí i Vodník, blekotaje „Haničko - sluníčko“, kde Mlynář s lucernou provází svůdnou Kněžnu lesní mokřinou k zámečku, zatímco kolem v temném lese vytrubují vystrašení šumaři nějakou „kasací“, kde jedna ďábelská „stihačka“ pronásleduje unikavého manžílka, až vyděsí i Vodníka  – a nakonec všichni klečí pod zpívající lípou, ze které vystoupí čistá panna…  Ale známe ji opravdu? A má co říci i dnes, kdy je svět tak jiný, než býval v dobách Jiráskových a „za onoho času“, v němž se hra odehrává?
Hrají: Igor Orozovič, Veronika Lazorčáková/ Marie Poulová, Eva Hacurová, Martin Matejka, Arnošt
Goldflam, Jaroslava Pokorná, Miroslav Hanuš, Jan Meduna, Jan Vondráček, Magdalena Zimová, Pavel
Tesař, Jiří Wohanka, Tomáš Turek, Tomáš Borůvka, Čeněk Koliáš, Martin Veliký...
Režie: Hana Burešová
Kdy: ve  čtvrtek dne 16. 12. 2021 od 19:00 hodin
Délka představení: 2:20 hod.
Kde: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 727/39 , 110 00 Praha 1
Sraz: 18,00 hod. na Hájích (metro)
Příjemný kulturní zážitek přeje Klub mladých diváků