GO
fotoGO

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu příspěvku na činnost Klubu příznivců Gymnázia Opatov (KPGO) ve výši 500 Kč na účet č. 777 503 79 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s. (do zprávy pro příjemce, prosím, uvést třídu a jméno studenta), ze kterého je spolufinancován Maturitní a imatrikulační ples, maturitní zkoušky, akce Studentského senátu a další aktivity.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny zde. (dopis).
Předem děkujeme.
Ing. Lubomír Kmoch, předseda KPGO