GO
fotoGO

tento dopis v pdf naleznete zde | zápis ze schůze KPGO 6. 11. 2023 naleznete zde


Vážení rodiče a příznivci školy,

od roku 1994 působí při gymnáziu Klub příznivců Gymnázia Opatov (KPGO), který poskytuje pomoc, zejména finanční, pro zajištění studentských akcí a soutěží, pomáhá studentskému Senátu, který zde pracuje, podílí se na zlepšování materiálních podmínek ve škole.

V současné době KPGO podporuje například mnoho vědeckých (projekt Mlžné komory), studijních (nejrůznější olympiády, odměna pro výborné studenty, motivační příspěvek pro studenty), kulturních (maturitní a imatrikulační ples) a
sportovních akcí (nejrůznější turnaje, ve kterých škola dosahuje výborných výsledků).

Klub je organizován jako spolek (dříve občasné sdružení) a jeho činnost je upravena stanovami. Členství v klubu je dobrovolné.

Finanční prostředky Klub příznivců Gymnázia Opatov, z.s. získává především přímo od rodičů studentů ze všech tříd školy.

Pro školní rok 2023/2024 je navrhován roční příspěvek na činnost KPGO ve výši 500,- Kč.

Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří příspěvek již uhradili, a ostatní velmi prosím o úhradu na nový účet č. 28 02 47 14 44 / 2010 vedený u Fio banky, a.s. (do zprávy pro příjemce, prosím, uvést třídu a jméno studenta a také informace
o sourozenci na škole). Každá rodina hradí pouze jednou, tudíž jen za jedno své dítě.

Informace o jednáních KPGO Vám bude podávat delegát za Vaši třídu, který zajistí také přenos Vašich podnětů a návrhů pro další aktivity Klubu.

Na spolupráci a Vaše podněty se těší
Lubomír Kmoch
předseda spolku
Klub příznivců Gymnázia Opatov, z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5425,
sídlo: Konstantinova 1500/50, 149 00 Praha 4, Chodov, IČ: 496 26 604

tel.: 272 937 610, 737 188 886
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


tento dopis v pdf naleznete zde | zápis ze schůze KPGO 6. 11. 2023 naleznete zde