GO
fotoGO

Seznam článků

  • Jsme gymnázium se všeobecným zaměřením.
  • Nabízíme čtyřleté (79-41-K/41)  a osmileté (79-41-K/81) denní studium pro absolventy 9. a 5. ročníků ZŠ.
  • Naším zřizovatelem je HMP.
  • Od r. 1993 existujeme jako samostatná organizace.
  • Gymnázium sídlí v klidném prostředí (viz mapa).
  • Žáci mohou očekávat náročné a kvalitní studium ve vlídné atmosféře.
  • V dolní části našich webových stránek naleznete základní DOKUMENTY.

 

Gymnázium:
Název oboru: gymnázium
Kód oboru: 79-41-K/41 (čtyřleté)
  79-41-K/81 (osmileté)
Forma: denní
Druh: úplné střední
IČO: 49366629
Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Zástupci ředitele: RNDr. Eva Hovorková
Mgr. et Mgr. Stanislav Urbanec