GO
fotoGO

Seznam článků

  • Jsme gymnázium se všeobecným zaměřením.
  • Nabízíme čtyřleté (79-41-K/41)  a osmileté (79-41-K/81) denní studium pro absolventy 9. a 5. ročníků ZŠ.
  • Naším zřizovatelem je HMP.
  • Od r. 1993 existujeme jako samostatná organizace.
  • Gymnázium sídlí v klidném prostředí (viz mapa).
  • Žáci mohou očekávat náročné a kvalitní studium ve vlídné atmosféře.
  • V dolní části našich webových stránek naleznete základní DOKUMENTY.

 

Gymnázium:
Název oboru: gymnázium
Kód oboru: 79-41-K/41 (čtyřleté)
  79-41-K/81 (osmileté)
Forma: denní
Druh: úplné střední
IČO: 49366629
Ředitel: RNDr. Jan Peřina
Zástupci ředitele: RNDr. Eva Hovorková
Mgr. et Mgr. Stanislav Urbanec

 


 

 

Gymnázium Opatov, založené v roce 1992 jako pobočka Gymnázia Na Vítězné pláni, existuje od r. 1993 jako samostatná organizace. Zřizovatelem školy je HMP. Svou prací se snaží přispět k vytváření dobrého jména městské části Jižní Město. 

Zaměření Gymnázia Opatov je všeobecné. V posledních dvou ročnících se žáci mohou orientovat humanitním, přírodovědným nebo technickým směrem - např. laboratorní cvičení, konverzace v cizích jazycích, filozofie, biologie, společenské vědy, chemie, fyzika, matematika, zeměpis, dějepis atd.

Naše koncepce výuky na škole se velmi osvědčila, o čemž svědčí úspěšnost žáků při přijímání na VŠ.

V omezené míře škola umožňuje studium i vozíčkářům, má částečně bezbariérový přístup. Na gymnáziu učí kvalitní pedagogický sbor. Škola pečlivě dbá na výběr volitelných předmětů (specializace žáků ve vyšších ročnících), preferuje sportovní vyžití (lyžařský a sportovní kurz, vodácký výcvik, cykloturistiku, sportovní soutěže).

Škola je připojena do sítě Internet a má internetovou studovnu, dvě učebny IVT, k vybavení školy patří dvě špičkově vybavené multimediální učebny, učebny s interaktivní výukou,  žákovská knihovna, odborné učebny, tři tělocvičny, venkovní hřiště a moderní školní jídelna.

Podporuje kulturní aktivity žáků (pořádání vlastního divadelního festivalu, dne poezie, vydávání studentského časopisu), organizuje zahraniční jazykové a kulturně-poznávací výjezdy. Klade důraz na vytváření dobrých mezilidských vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči. Gymnázium je umístěno v klidném prostředí nedaleko stanic metra Háje a Opatov.

Velmi nás těší, že žáci Gymnázia Opatov jsou pro své znalosti, dobré komunikativní schopnosti a příjemné společenské vystupování vyhledávanými partnery pro spolupráci s televizí, s rozhlasem i s tiskem.


 

 

Studium & žáci
Nabízíme čtyřleté a osmileté studium pro absolventy 9. a 5. ročníků ZŠ.

Každým rokem otevíráme dvě třídy osmiletého studia (z 5. ročníku ZŠ) a jednu třídu čtyřletého studia (z 9. ročníku ZŠ). Každý žák se učí dvěma cizím jazykům (AJ a NJ nebo FrJ, v případě zájmu RJ), ve třídách jsou zřízena jazyková oddělení podle stupně znalostí.

Pokročilí žáci se mohou připravovat ke složení jazykových zkoušek FCE z anglického jazyka, DELF z francouzského jazyka a DZ nebo ÖSD z německého jazyka.

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky jsou jednotné státní. Uchazeči do osmiletého studia mají navíc kombinovaný test (všeobecný přehled a anglický jazyk).


 

 

Školní jídelna
V naší moderní školní jídelně je na výběr ze tří jídel (zeleninový talíř a dvě teplá jídla). Výběr jídla se uskutečňuje pomocí čipu nebo ho lze provést na internetových stránkách: http://objednavky.jidelna.cz a telefonicky odhlásit na telefonu 272 917 556.
Provozní řád jídelny [73.79 KB]

 

 

 

GDPR
Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech údajů OÚ školou zpracovávány včetně vymezení práv subjektů OÚ jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Kontakt na pověřence GDPR viz: http://www.gymnazium-opatov.cz/index.php/kontakty/skola