GO
fotoGO

Seznam článků

 

 

Gymnázium Opatov, založené v roce 1992 jako pobočka Gymnázia Na Vítězné pláni, existuje od r. 1993 jako samostatná organizace. Zřizovatelem školy je HMP. Svou prací se snaží přispět k vytváření dobrého jména městské části Jižní Město. 

Zaměření Gymnázia Opatov je všeobecné. V posledních dvou ročnících se žáci mohou orientovat humanitním, přírodovědným nebo technickým směrem - např. laboratorní cvičení, konverzace v cizích jazycích, filozofie, biologie, společenské vědy, chemie, fyzika, matematika, zeměpis, dějepis atd.

Naše koncepce výuky na škole se velmi osvědčila, o čemž svědčí úspěšnost žáků při přijímání na VŠ.

V omezené míře škola umožňuje studium i vozíčkářům, má částečně bezbariérový přístup. Na gymnáziu učí kvalitní pedagogický sbor. Škola pečlivě dbá na výběr volitelných předmětů (specializace žáků ve vyšších ročnících), preferuje sportovní vyžití (lyžařský a sportovní kurz, vodácký výcvik, cykloturistiku, sportovní soutěže).

Škola je připojena do sítě Internet a má internetovou studovnu, dvě učebny IVT, k vybavení školy patří dvě špičkově vybavené multimediální učebny, učebny s interaktivní výukou,  žákovská knihovna, odborné učebny, tři tělocvičny, venkovní hřiště a moderní školní jídelna.

Podporuje kulturní aktivity žáků (pořádání vlastního divadelního festivalu, dne poezie, vydávání studentského časopisu), organizuje zahraniční jazykové a kulturně-poznávací výjezdy. Klade důraz na vytváření dobrých mezilidských vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči. Gymnázium je umístěno v klidném prostředí nedaleko stanic metra Háje a Opatov.

Velmi nás těší, že žáci Gymnázia Opatov jsou pro své znalosti, dobré komunikativní schopnosti a příjemné společenské vystupování vyhledávanými partnery pro spolupráci s televizí, s rozhlasem i s tiskem.