GO
fotoGO

KPGO

Klub příznivců Gymnázia Opatov, z.s.

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5425,

sídlo: Konstantinova 1500/50, 149 00 Praha 4, Chodov, IČ: 496 26 604