Od 11. 5. 2020 mohou maturanti docházet do školy na konzultace z předmětů, ze kterých maturují, a to k příslušným vyučujícím. Termín konzultací musí být s vyučujícím předem dohodnut (mail,  Bakaláři, mobil).