GO
fotoGO

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky platná pro školní rok 2020/2021 viz pdf.

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2021 dle MŠMT viz pdf.